หน้า 059-060 | ฟิกฮฺ : ละหมาดสุนัต [EP.7] : ละหมาดตะฮัจญุด

หน้า 059-060 | ฟิกฮฺ : ละหมาดสุนัต [EP.7] : ละหมาดตะฮัจญุด

 
 
00:00 / 23:15
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง