การเท่าทันความหลากหลายในสังคม

การเท่าทันความหลากหลายในสังคม

 
 
00:00 / 1:23:59
 
1X
 

โครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่

โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องศาสนาที่ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีชมรมมุสลิมได้เข้าศึกษา จำนวน ๓๒ มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง