หน้า 063-064 | ฟิกฮฺ : เงื่อนไขและมารยาทต่างๆ ในการละหมาดตามอิมาม [EP.1]

หน้า 063-064 | ฟิกฮฺ : เงื่อนไขและมารยาทต่างๆ ในการละหมาดตามอิมาม [EP.1]

 
 
00:00 / 1:03:35
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง