บาปใหญ่ : 41.ไม่เชื่อต่อ ‘เกาะฎอ เกาะดัร’ [EP.4]

บาปใหญ่ : 41.ไม่เชื่อต่อ ‘เกาะฎอ เกาะดัร’ [EP.4]

 
 
00:00 / 1:05:39
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
Default image
อาลี เสือสมิง