ครูคือผู้ให้

ครูคือผู้ให้

 
 
00:00 / 2:13:05
 
1X
 

การอบรมเสริมประสิทธิภาพคณะครูโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคารอับดิ้ลละห์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง