หน้า 070 | ฟิกฮฺ : สุนนะฮฺต่างๆ ในวันศุกร์ [EP.3]

หน้า 070 | ฟิกฮฺ : สุนนะฮฺต่างๆ ในวันศุกร์ [EP.3]

 
 
00:00 / 1:12:13
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง