นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | ทุกๆ การอ้างตนว่าเป็นนบีหลังท่านนั้นคือความหลงผิดและอารมณ์ใฝ่ต่ำ (หน้าที่ 44-45)

นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | ทุกๆ การอ้างตนว่าเป็นนบีหลังท่านนั้นคือความหลงผิดและอารมณ์ใฝ่ต่ำ (หน้าที่ 44-45)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 44-45) 

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง