จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์ (เยรูซาเล็ม)

อาลี เสือสมิง
จุดยืนของโลกมุสลิมต่อกรณีอัลกุดส์ (เยรูซาเล็ม)
/

อ.ชารีฟ ศรีเจริญ อ.อาลี เสือสมิง ดร.ศราวุฒิ อารีย์ อ.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

ศูนบริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ (คลองเก้า)

18 ธ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง