หน้า 077-078 | ฟิกฮฺ : ละหมาดญะนาซะฮฺ [EP.4]

หน้า 077-078 | ฟิกฮฺ : ละหมาดญะนาซะฮฺ [EP.4]

 
 
00:00 / 55:34
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง