บทที่ 4 : ละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้อง [EP.3] (หน้า 45)

บทที่ 4 : ละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้อง [EP.3] (หน้า 45)

 
 
00:00 / 41:50
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ)

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดถนนศรีนครินทร์

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง