หน้า 093-094 | ฟิกฮฺ : ซะกาตฟิตรฺ [EP.2]

หน้า 093-094 | ฟิกฮฺ : ซะกาตฟิตรฺ [EP.2]

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

(อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ “ฟิกฮุ้ลมันฮาญี”)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง