หน้า 099-100 | ตะเซาวุฟ : การเตาะบะฮฺ ความเกรงกลัวอัลลอฮฺ ความสันโดษ ความอดทน

หน้า 099-100 | ตะเซาวุฟ : การเตาะบะฮฺ ความเกรงกลัวอัลลอฮฺ ความสันโดษ ความอดทน

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง