หน้า 0100-101 | ตะเซาวุฟ : ซอบัร, ชุโกรฺ, อิคลาศ, ตะวักกุล

หน้า 0100-101 | ตะเซาวุฟ : ซอบัร, ชุโกรฺ, อิคลาศ, ตะวักกุล

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี)

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง