ศาสนาคือภาษาของพหุวัฒนธรรม

ศาสนาคือภาษาของพหุวัฒนธรรม

 
 
00:00 /
 
1X
 

เสวนาสามศาสนา โดย…

– พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส

– มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์

– อาจารย์สันติ เสือสมิง

โครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” รุ่นที่ ๑๐

27 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง