สถาบันอัล-ฟะลาห์ศาสนวิทย์


สถาบันอัล-ฟะลาห์ศาสนวิทย์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ นักศึกษาหรือผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/7MSdx1g9MPbf2YPj9

เพจ : มูลนิธิอัล-ฟะลาห์เพื่ออิสลามศึกษา – مؤسسة الفلاح للدراسات الإسلامية الخيرية