คนที่ผมร่วงจนศีรษะล้านหรือผมด้านหน้าร่วงจนเห็นชัดในภาษาอาหรับเรียกว่า อัศละอฺ (أَصْلَعُ) และคนโบราณในบ้านเรา (เมืองไทย) แบ่งศีรษะล้านได้ 7 ประเภท คือ

 

1. “ทุ่งหมาหลง” มีลักษณะด้านหน้าล้านเว้าเข้า มีผมอยู่กลางศีรษะ หย่อมเดียวบางๆ รอบศีรษะมีผมบ้างเล็กน้อย

2. “ดงช้างข้าม” มีลักษณะด้านหน้าล้าน มีผมตอนบนบางๆ ข้างๆ มีผมเยอะหน่อย

3. “ง่ามเทโพ” มีลักษณะด้านหน้าล้านเข้าไปสองข้าง เป็นง่ามถ่อ มีผมรอบศีรษะ

4. “ชะโดตีแปลง” มีลักษณะด้านหน้าและด้านหลังล้าน มีผมกลางศีรษะเล็กน้อย

5. “แร้งกระพือปีก” มีลัษณะล้านลงไปถึงด้านหลัง มีผมเป็นปีกอยู่สองข้าง

6. “ฉีกขวานฟาด” มีลักษณะด้านหน้าและด้านบนของศีรษะล้าน เหลือแต่ผมข้างๆ และข้างหลัง

7. “ราชครึงเครา” มีลักษณะล้านหมดศีรษะ เหลือแต่ข้างๆ ยาวลงมารับกับเครา

ภาพจาก : http://www.freewebs.com