น้ำนมจากสัตว์

น้ำนมของวัวนมเป็นน้ำนมจากสัตว์ที่นิยมดื่มกันมากที่สุด ถัดมาก็คือ นมแพะและนมแกะ ส่วนนมควายนั้นก็มีผู้คนบางส่วนที่ดื่มกันแต่ไม่มากเท่าใด พวกชนชาติมองโกลและตาตาร์นิยมดื่มนมม้ากันมาก ในขณะที่ชาวอาหรับและชนเผ่าในแอฟริกานิยมดื่มนมอูฐ ชาวธิเบตนิมยมดื่มนมของจามรี ชาวแลปป์ในประเทศแถบสแกนดินีเวียนิยมดื่มนมจากฝูงกวางเรนเดียร์ ส่วนชาวอินเดียแดงแถบเทือกเขาแอนดิสนิยมดื่มนมจากตัวลามา ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองของที่นั่น คนอินเดียเรียกนมวัวว่า “โครส” มี 5 อย่างด้วยกัน คือ นมสด นมส้ม เนยใส เนยข้น และเปรียง เรียกนมทั้ง 5 ชนิดว่า “ปัญจโครส”