ทวารทั้งเก้า

คำว่า “ทวาร” (ทะวาน) หมายถึงประตู , ช่อง และทางทวารทั้ง 9 หมายถึง ช่องตามร่างกายทั้ง 9 ช่อง ได้แก่ ตา 2 หู 2 จมูก 2 ปาก 1 ทวารหนัก 1 ทวารเบา 1