แรกเริ่มเดิมทีศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออิเคดะ ได้นำสาหร่ายทะเลมาสังเคราะห์ทำให้เกิดกรดอะมิโน และได้ผงชูรสรุ่นแรก ภายหลังมีการสังเคราะห์จากวัตถุดิบอย่างอื่น เช่น ข้าวสาลี แป้งมันสำปะหลัง และกากน้ำตาล

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผงชูรสก็เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย สิ่งที่ตามมาก็คือ เกิดการปลอมปนสารอื่นๆ ที่มีราคาถูกกว่าเป็นส่วนผสมของผงชูรส สารอื่นๆ ที่ว่านี้เป็นสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย องค์การอนามัยโลกจึงได้ข้อสรุปจากการประชุมเรื่องผงชูรสว่าไม่ควรบริโภคผงชูรส แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ไม่ควรบริโภคเกินกว่า 120 มิลลิกรัมต่อวัน คือประมาณ 1 ช้อนกาแฟ ต่อน้ำหนักตัวประมาณ 50 กิโลกรัม