ลิ้นกับการรับรส

ลิ้นและปากของคนเราจะมีตุ่มรับรสเป็นตุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเซลล์รับรสสัมผัส มักพบบริเวณปลายลิ้น โคนลิ้น และบางส่วนของเพดานอ่อน เมื่อคนเรากินอาหาร สารต่างๆ ในอาหารบางส่วนก็จะละลายปนกับน้ำลายในปาก เมื่อสารละลายนี้ไปสัมผัสกับตุ่มรับรสบริเวณลิ้นและปาก เซลล์ประสาทที่ตุ่มรับรสก็จะส่งไปยังก้านสมอง และส่งต่อไปยังสมองส่วนที่เรียกว่า ซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ (cerebral cortex) เพื่อแปลความหมายเป็นรสต่างๆ โดยทั่วไปถือกันว่ามีรสหลักอยู่สี่รส คือ ขม เปรี้ยว หวาน และเค็ม ส่วนต่างๆ ของลิ้นจะรับรสได้ต่างกัน บริเวณโคนลิ้นจะรับรสขม บริเวณส่วนหน้าและด้านข้างรับรสหวาน เมื่อคนเรามีอายุได้ราว 60 ปี จะสูญเสียตุ่มรับรสไปถึงร้อยละ 50 และสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นไปร้อยละ 40 เหตุที่สูญเสียการรับรสนั่นก็เป็นเพราะจำนวนตุ่มรับรสจะลดน้อยลงนั่นเอง