10 อันดับของภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก

ทั่วโลกมีภาษาแตกต่างกันถึง 5,000 ภาษา เฉพาะปาปัวนิวกินีประเทศเดียวมีภาษาพื้นเมืองอยู่ราว 700 ภาษา ในอินเดียมีภาษาที่ใช้พูดกันอย่างน้อย 845 ภาษา เฉพาะที่รัฐอัสสัมซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีภาษาพูดนับร้อยภาษา

ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดคือ

1. ภาษาจีน (แมนดาริน)

2. ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาฮินดี

4. ภาษาสเปน

5. ภาษารัสเซีย

6. ภาษาอาหรับ

7. ภาษาเบงกาลี

8. ภาษาโปรตุเกส

9. ภาษามลายู

10 ภาษาญี่ปุ่น

หากชาวมุสลิมพูดภาษาอังกฤษ อาหรับ และภาษามลายูได้นอกเหนือจากภาษาไทย ก็เท่ากับว่าชาวมุสลิมพูดภาษษของพลโลกได้เกือบค่อนโลกแล้ว