อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 138 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

 

صِبْغَةَ اللَّـهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ صِبْغَةً ۖوَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

ความว่า : “(สูเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่น) ศาสนาของอัลลอฮฺเถิด และผู้ใดเล่าที่จะงดงามไปกว่าอัลลอฮฺในเรื่องศาสนา และพวกเราเคารพภักดีต่อพระองค์”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) กล่าวว่า : พวกนะศอรอนั้น เมื่อมีคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาได้กำเนิดบุตร พอผ่านไปได้ 7 วัน พวกเขาจะนำเด็กทารกแรกเกิดนั้นจุ่มลงในน้ำของพวกเขา เรียกว่า ศีลจุ่ม (แบบทิสต์) เพื่อชำระให้เด็กนั้นบริสุทธิ์ด้วยพิธีดังกล่าว พวกนะศอรอกล่าวว่า : นี่คือการชำระให้บริสุทธิ์แทนการเข้าสุนัต (การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ) เมื่อพวกเขาทำพิธีนั้นแล้ว เด็กทารกนั้นก็กลายเป็นชาวนะศอรอโดยแท้จริง อัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมาในเรื่องดังกล่าวนี้

(ตัฟสีร อัล-กัชช๊าฟ ; อัซ-ซะมัคชะรียฺ 1/241 , อัสบาบุนนุซูล ; อัล-วาหิดียฺ หน้า 22 / ตัฟสีร อัล-กุรฏุบียฺ 2/144 , อัต-ตัฟสีร อัล-มุนีร 1/328)