บุรุษแท้คือวิญญูชน

 

مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِلْمٌ لَمْ يَكُنْ رَجُلاً

      اَلعِلْمُ أشْرَفُ شَئٍ قَالَهُ رَجُلٌ

فَالعِلمُ زَيْنٌ لِمَنْ بِالْعِلْمِ قَدْ عَمِلاَ

تَعَلَّمِ العِلْمَ وَاعْمَلْ يا أُخَيَّ بِهِ  

อันความรู้คือสิ่งวิเศษสุด      

คนใดไร้ซึ่ง

จงศึกษาหาความรู้

อันวิทยา

ที่บุรุษ

ความรู้ติดตน

โอ้ น้องยา

ดั่งถนิมพิมพาภรณ์      

พึงได้

คนนั้นไซร้

ปฏิปทาตามรู้      

ประดับไว้

กล่าวขานถึง

หาใช่บุรุษไม่

และนำพา

แด่ผู้ปฏิบัติตาม