หมวดหมู่ บทความ

19.อัต-ตีญานียฺโน้มเอียงยังทัศนะของฝ่ายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺในการอธิบายว่าสิ่งที่ท่าน รสูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ประสงค์ให้บันทึกคือการแต่งตั้งท่านอะลี (ร.ฎ.) เป็นเคาะลีฟะฮฺ