หมวดหมู่ อบรมฟิกฮฺ : บทการละหมาดวันศุกร์

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ก่อนละหมาดวันศุกร์ ทุกศุกร์ที่สี่ของเดือน