หมวดหมู่ ละหมาดของท่านนบี (ซ.ล.)

สอน ณ มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี ก่อนละหมาดวันศุกร์ ทุกศุกร์ที่สี่ของเดือน