หมวดหมู่ นักวิชาการนามอุโฆษ

อัลฮะละบีย์ – อัลอับบ๊ารฺ – อิบนุ อบี อุซอยบิอะฮฺ – อิบนุ อบี อัลฮะดีด – อิบรอฮีม อิบนุ อบี อัดดัมฺ – อะฮฺหมัด อิบนุ อบี ดุอาดฺ – อบุลหะซัน อิบนุ อบี อัรริญาลฺ – อบุลหะซัน อะลี อิบนุ อบีซัรอิน

อัลบัยหะกีย์ – อัลกอฎีย์ อบูยูซุฟ ยะอฺกู๊บ อิบนุ อิบรอฮีม – อัชชัยฺบานีย์ – อับดุรเราะห์มาน อัลอุตะกีย์ อิบนุ อัลกอซิม – อับดุลลอฮฺ อิบนุ วะฮฺบินฺ – อัฏฏอบะรีย์ – อัฏฏ่อฮาวี่ย์