นครมะดีนะฮฺ (مَدِيْنَةُ النَّبِي الْمُنَوَّرَةُ)

เมืองสำคัญในแคว้นอัลฮิญาซฺประเทศซาอุดิอาระเบีย  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครมักกะฮฺ  มีประชากรราว  3  แสนคน,  เดิมเรียกว่า  เมืองยัซริบ  (يَثْرِبْ ),  ท่านศาสดามุฮำมัด  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ได้อพยพลี้ภัยไปยังนครแห่งนี้และพำนักอยู่ที่นั่นในปีคศ.622,  ชาวมุสลิมทั้งสองฝ่ายมุฮาญิรูนและอันซ๊อรได้รวมตัวกันที่นั่น 

(ซ้าย) สุสานอัลบ่าเกียะอฺ  ภาพถ่ายจากอากาศ,  (ขวา-ล่าง) โดมสีเขียวมัสญิดอันนะบะวีย์  นครม่าดีนะฮฺ

            เป็นนครหลวงและศูนย์กลางการปกครองในระบอบคิลาฟะฮฺภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสดามุฮำมัด  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  ในปีฮ.ศ.10/คศ.632  ตลอดสมัยการปกครองของค่อลีฟะฮฺ  อบูบักรฺ,  อุมัร  และอุสมาน  (ร.ฎ.),  ถือเป็นนครสำคัญลำดับที่สองในศาสนาอิสลาม,  ในนครแห่งนี้มีมัสยิดนะบะวีย์ซึ่งเป็นมัสยิดฮะรอมลำดับที่สองถัดจากมัสยิดฮะรอมที่นครมักกะฮฺ,  มีสุสานของท่านศาสดาและสุสานของเหล่าสาวกซึ่งอยู่ในสุสานอัลบะเกียะอฺ