นครดามัสกัส ( دِمَشْقُ أَوِالشَّامُ )

ถนนสายหนึ่งที่สองฝั่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้  นครดามัสกัส

นครหลวงของซีเรีย  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบะร่อดีย์ตอนปลายเขตบาดียะตุชชาม,  มีประชากรราว  1  ล้าน  6  แสนคน,  เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอารอมียะฮฺ  เมื่อ  940  ปีก่อนคริสตกาล,  และเป็นนครหลวงในราชวงศ์อัลอุม่าวียะฮฺ  จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรอิสลามที่มีความเจริญถึงขีดสุด  และเสื่อมลงในสมัยอาณาจักรอัลอับบาซียะฮฺ,  พวกตูลูนียะฮฺ,  อิคชีดียะฮฺ,  ฟาฏีมียะฮฺ  อัยยูบียะฮฺ  และม่ามาลีกได้เข้ายึดครองนครดามัสกัสตามลำดับ, 

นครดามัสกัสและอาคารมัสญิดอัลอุม่าวีย์ที่เด่นตระหง่าน มัสญิดอัลอุม่าวีย์ (บริเวณโถงด้านใน)

นูรุดดีน  ซังกีย์ได้สร้างกำแพงเมืองในนครแห่งนี้เพื่อต่อต้านการรุกรานของพวกครูเสด,  ในปีคศ.1260  และคศ.1300  ฮูลากูและพวกมองโกลได้ทำลายนครแห่งนี้ลง  และในปีคศ.1400  ตัยมูร  แลงก์ได้กรีฑาทัพเข้าเผาทำลายนครดามัสกัส,  ในปีคศ.1516  พวกอุษมานียะฮฺ  (ออตโตมาน  เติร์ก)  ได้เข้ายึดครองนครแห่งนี้,  และผู้ปกครองอิยิปต์ได้ยึดครองนครแห่งนี้ในปีคศ.1832  ถึงปีคศ.1840 

มัสญิดอัลอุม่าวีย์ (ภาพถ่ายจากอากาศ)

ในนครดามัสกัสมีโบราณสถานสำคัญมากมาย  อาทิเช่น  มัสยิดญามิอฺ  อัลอุม่าวีย์,  สุสานฝังศพท่านมุอาวียะฮฺ  (ร.ฎ.),  ท่านจอมทัพซ่อลาฮุดดีน  (สลาดิน),  ซุลตอนอัซซอฮิร  บัยบรัส,  ปราสาทอัลอัซฺม์  และมัสยิดสำคัญหลายร้อยแห่ง,  นครดามัสกัสในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการท่องเที่ยวของซีเรีย,  มีเขตปกครองประกอบด้วย  ดูมา,  อัซซุบดานีย์,  อันนับกุ้  และอัลก่อฎีฟะฮ