นครอัลกูฟะฮฺ (اَلْكُوْفَةُ)

มัสญิดแห่งนครกูฟะฮฺ มัสญิดแห่งนครกูฟะฮฺ

เมืองหนึ่งในอิรัก  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสาขาของแม่น้ำยูเฟรติส  (อัลฟุร๊อต)  ทางทิศตะวันตก,  มีประชากรราว  3  หมื่นคน,  เป็นเขตอำเภอเมืองของจังหวัดอันนะญัฟฺ,  ท่านสะอฺด์  อิบนุ  อบีวักฺก็อซฺ ได้สร้างนครกูฟะฮฺหลังเสร็จสิ้นการศึก  อัลกอดิซียะฮฺในอาณาบริเวณใกล้กับเมืองอัลฮีเราะฮฺ  ในปี คศ.638,

ท่านค่อลีฟะฮฺอะลี  อิบนุ  อบีตอลิบ  (ร.ฎ.)  ได้ยึดเอาเมืองนี้เป็นศูนย์กลางในการปกครองและท่านถูกลอบสังหารในเมืองนี้,  ต่อมาพวกอับบาซียะฮฺได้ตั้งเมืองกูฟะฮฺเป็นราชธานีของพวกตนในปี คศ. 749  ก่อนหน้าการสร้างนครแบกแดด,

ใกล้ ๆ กับนครกูฟะฮฺเป็นที่ตั้งของเมืองอันนะญัฟ  และ  มัชฮัดของท่านค่อลีฟะฮฺอะลี  (ร.ฎ.),  นครกูฟะฮฺได้ผลิตบรรดานักปราชญ์ในสาขาต่าง ๆ นักวิชาการหะดีษและนักไวยากรณ์อาหรับ  ถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชาวอาหรับเคียงคู่กับนครอัลบัซฺเราะฮฺ  (اَلْبَصْرَةُ)