นครอัลบัซเราะฮฺ (اَلْبَصْرَةُ)

Shanasheel of the old part of Basra city,1954

เมืองหนึ่งในอิรัก  ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำชัฏฏุลฺ  อะร็อบ  (شَطُّ الْعَرَبِ ),   มีประชากรราว  6  แสนคน  ถูกสร้างขึ้นในปี คศ.636  ตรงกับสมัยท่านค่อลีฟะฮฺอุมัร  อิบนุ  อัลคอฏฏ๊อบ  (ร.ฎ.)

นครอัลบัซฺเราะฮฺ  มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากในรัชสมัยราชวงศ์อับบาซียะฮฺและกลายเป็นแหล่งสรรพวิทยาโดยเฉพาะภาษาศาสตร์ที่สำคัญเคียงคู่กับนครอัลกูฟะฮฺ  มีเขตปกครองท้องถิ่นแบ่งออกเป็นเขตอัลบัซเราะฮฺ  อบุลค่อซีบฺ,  อัซซุบัยรฺ,  ชัฏฏุลอะร็อบ,  อัลเฟาว์,  อัลกุรนะฮฺ  และอุมมุก็อซฺรินฺ

สวนอินทผลัมในเขตเมืองอัลบัซเราะฮฺ ในอิรัก ชัฏฏุลฺ  อะร็อบ

หมายเหตุ  :  คำว่า  อัลบัซร่อตานี่  (اَلْبَصْرَتَانِ )  ซึ่งแปลว่าเมืองบัสเราะฮฺทั้ง  2  หมายถึง  เมืองอัลบัสเราะฮฺและอัลกูฟะฮฺทั้ง คู่  และคำว่า  อัลบัซเราะฮฺ  ตามรากศัพท์หมายถึง  แผ่นดินที่แข็งกระด้างและดินเหนียวที่ปนกรวดตลอดจนหมายถึง  หินอ่อนที่มีสีขาวแซม  จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก  นครอัลบัซเราะฮฺ

ส่วนคำว่า  อัลกูฟะฮฺ  (اَلْكُوْفَة )  มีความหมายตามรากศัพท์ว่า  ริ้วทรายสีแดง  และคำว่า  อัลกูฟียะฮฺ  (اَلْكُوْفِيَّةُ )  หมายถึง  หมวกที่มีที่มาจากเมืองอัลกูฟะฮฺ  แล้วคนมลายูก็เรียกหมวกชนิดนี้ว่า  หมวกกอปิเยาะฮฺ  ตามสำเนียงท้องถิ่น