นครไคโร (اَلْقَاهِرَةُ)

ประตูเมืองอัลฟุตัวฮฺ กรุงไคโร และหออะซาน มัสญิดญามิอฺ อัลฮากิม บิอัมริลลาฮฺ

เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮาหรับอียิปต์, ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์บริเวณที่ราบเชิงเขาอัลมุกอฏฏ็อม (اَلْمُقَطَّمُ ) พลเมืองราว 13,000,000 คน, เป็นมหานครในแอฟริกาและโลกอาหรับ,

 มัสญิดญามิอฺ อัลฮากิม บิอัมริลลาฮฺ

แม่ทัพเญาฮัร อัซซิกิลลีย์ แห่งราชวงศ์ฟาฏิมียะฮฺ ได้สร้างนครไคโรขึ้นทางตอนเหนือของเมืองอัลฟุสฏ๊อฏ (اَلْفُسْطَاطُ ) ปีคศ.969/คศ.358 (สร้างระหว่างปีคศ.970-972/ฮ.ศ.359-361) พวกฟาฏิมียะฮฺได้ประดับประดานครแห่งนี้อย่างสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่ใหญ่โตโอ่โถง, ในนครแห่งนี้มีป้อมปราการ บรรดามัสญิด, โรงเรียนและอาคารสุสานเป็นจำนวนมาก

บริเวณซุ้มประตูอัลฟุตัวฮฺ ด้านหน้า กรุงไคโร มัดร่อซะฮฺ (โรงเรียน) กอยตฺบาย โดมอุตตุรบะฮฺ กรุงไคโร มัสญิดญามิอฺ อิบนุตูลูน อัลกอฏอเอียะอฺ กรุงไคโร

พวกม่ามาลีกได้สร้างความสวยงามแก่นครไคโรต่อมา และติดตามด้วยมุฮำมัด อาลี ปาชาและบรรดาผู้สืบอำนาจของเขาโดยจัดวางผังเมืองและชุมชนใหม่นครไคโร ถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา, อารยธรรม, ศิลปะ, การพาณิชย์อุตสาหกรรมและโบราณคดี, มีปิระมิด, สฟิงซ์, มัสญิดญามิอฺ อัลอัซฮัร, มัสญิดญามิอฺ อัมร์, มัสญิดญามิอฺ อิบนิ ตูลูน, มัสญิดกอยต์บาย, ป้อมปราการ มุฮำมัด อาลี, มหาวิทยาลัยไคโร, มหาวิทยาลัยอัยน์-ชัมส์, พิพิธภัณฑ์ไอยคุปต์โบราณ, พิพิธภัณฑ์ค็อปติกและพิพิธภัณฑ์อิสลาม เป็นชุมทางของการบิน, รถไฟ และการเดินเรือตามแม่น้ำ

ส่วนหนึ่งจากเขตของนครไคโร คือ มิซรฺ อัลญะดีดะฮฺ, ฮุลวานฺ, ชุบรอ อัลคอยมะฮฺ, อัลญีซะฮฺ, อัลมะอาดีย์, เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และเป็นที่จัดการประชุมระดับประเทศ

มัสญิดญามิอฺ อัลอัซฮัร อัชชะรีฟ กรุงไคโร อนุสาวรีย์สฟิงซ์ ใกล้กับมหาปิรมิดแห่งเมืองญีซะฮฺ อียิปต์