นครอัลฟุสฏ็อฏ (اَلْفُسْطَاطُ)

นครแห่งแรกที่ชาวอาหรับสร้างขึ้นในอียิปต์, สร้างโดยอัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ ราวปีคศ.643 ใกล้ ๆ กับบาบัลยูน (เมมฟิส) บนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ทางทิศตะวันออก และสร้างมัสญิดขึ้นในเมืองนี้, นครอัลฟุสฏ็อฏเจริญรุ่งเรืองตลอดรัชสมัยอัลอุม่าวียะฮฺและกลายเป็นศูนย์กลาง การปกครองของบรรดาข้าหลวงในวงศ์อัลอุม่าวียะฮฺและเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรม และสังคมเมือง, นครอัลฟุสฏ็อฏเคยเป็นนครอิสลามที่เจริญรุ่งเรืองจวบจนมีการสร้างนครไคโร, มีความเลื่องลือในด้านหัตถกรรมทองเหลือง การทำกระดาษ และแก้ว

มัสญิดญามิอ อัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ นครฟุสฏ๊อฏ

มัสญิดของนครอัลฟุสฏ๊อฏ (มัสญิดอัมร์ อิบนิ อัลอาศ) เคยเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการศึกษาศาสนาในรัชสมัยซ่อลาฮุดดีน อัลอัยยูบีย์ ต่อมาเกิดโรคระบาดในปีคศ.1348 ทำให้นครแห่งนี้เริ่มเสื่อมลง ทุกวันนี้มีเขตอัมบาบะฮฺตั้งอยู่

ซุ้มระเบียงโค้ง ภายในอาคารมัสญิดญามิอ อัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ นครฟุสฏ๊อฏ