นครอัลกอยร่อวาน (اَلْقَيْرَوَانُ)

เมืองหนึ่งในประเทศตูนิเซีย เป็นเขตปกครอง มีประชากรราว 75,000 คน, เคยเป็นราชธานีของพวกอะฆอลิบะฮฺ ในศตวรรษที่ 3 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช/คริสตศตวรรษที่ 9, และเป็นเมืองเอกของพวกฟาฏิมียะฮฺเคียงคู่นคร อัลมะฮฺดียะฮฺ, นครอัลกอยร่อวาน สร้างโดยอุกบะฮฺ อิบนุ นาฟิอฺ ในปีคศ.50/คศ.670, โบราณสถานที่สำคัญที่สุดในนครแห่งนี้คือ มัสญิดญามิอฺ ซีดี อุกบะฮฺ มีความเลื่องลือในด้านการหัตถกรรมและการทอพรม

มัสญิดญามิอฺแห่งนครกอยร่อวาน (ซุ้มระเบียงโค้ง) เมียะฮฺร็อบ (ที่ยืนนำละหมาดของอิหม่าม) มัสญิดญามิอฺแห่งนครกอยร่อวาน