แคว้นคุรอซาน (خُرَاسَانُ)

แคว้นโบราณในเอเชียทางด้านใต้และตะวันตกของลำน้ำ อมูดาเรีย ส่วนหนึ่งจากเมืองสำคัญในแคว้นนี้ คือ นัยซาบูรฺ, ฮะรอต, บะลัค (บักเตรีย) และมัรฺว์, ในแคว้นนี้การเรียกร้องของพวกอับบาซียะฮฺได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีอบูมุสลิม อัลคุรอซานีย์ เป็นผู้นำ, ในปัจจุบันพื้นที่อาณาเขตของแคว้นคุรอซานถูกแบ่งระหว่างอิหร่าน, อัฟกานิสถาน และเติร์กเมนิสตาน

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นคุรอซาน สถานที่ลงพักของกองคาราวาน ในแคว้นคุรอซาน สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองนัยซาบูรี แคว้นคุรอซาน