อัตริก / อัตรูริยา / อิตชิมมิย๊าซฺซีน / อะติตฺลาน

อัตริก (Atrek) (أترك)

ชื่อแม่น้ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านมีความยาว 500 กิโลเมตร ไหลผ่านเส้นพรมแดนของเติร์กเมนิสถาน และหล่อเลี้ยงเขตกูชาน และไหลลงทะเลก็อซฺวัยน์ (ทะเลสาบแคสเปียน)


อัตรูริยา (Etruria) (أتروريا)

ภูมิภาคทางตอนกลางของประเทศอิตาลีในสมัยโบราณ คือ เขตทุสกานาในปัจจุบัน เป็นแหล่งอารยธรรมอัตรูเรียน ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญที่รุ่งเรืองมากที่สุดในยุคก่อนอารยธรรมโรมัน พวกอัตรูเรียนได้ยึดครองกรุงโรมในระหว่างศตวรรษที่ 7-4 ก่อนคริสตกาล และสร้างอารยธรรมที่รุ่งเรือง มีการจัดระเบียบการเมืองการปกครองที่ก้าวหน้า หัวเมืองสำคัญของพวกอัตรูเรียนมีความเจริญ พลเมืองใช้ชีวิตด้วยความหรูหรา มีความนิยมด้านศิลปะการวาดภาพและการตกแต่งลวดลาย ส่วนหนึ่งจากเมืองของอัตรูเรียนคือ เมืองตัรกูวิเนีย เป็นต้น


อิตชิมมิย๊าซฺซีน (Etchmiadzine) (إتشميازين)

ชื่อเมืองของชาวอาร์มาเนียนในประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตยะรีฟาน มีประชากร 50,000 คน เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของอาร์เมเนีย มีวิหารในคริสต์ศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นแหล่งผลิตสุรา

 


อะติตฺลาน (Atitlan) (أتيتلان)

ชื่อทะเลสาบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัวเตมาลาที่อยู่บนที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล 3,453 เมตร มีความยาว 38 กิโลเมตร มีความกว้าง 16 กิโลเมตร ก้นทะเลสาบเป็นปากปล่องภูเขาไฟ มีความลึก 300 เมตร ทางตอนใต้ของทะเลสาปเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอะติตฺลาน มีความสูง 3,537 เมตร ใกล้กับภูเขาไฟเป็นที่ตั้งของเมืองอะติตฺลาน มีพลเมืองอาศัยอยู่ราว 10,000 คน