อิตนา / อัต-ตีก / อาษูส / อะษีน่า

อิตนา (Etna) (إتنا)

ชื่อภูเขาไฟที่ยังไม่ดับในประเทศอิตาลีทางตะวันออกของซิซิลี มีความสูง 3,295 เมตร ปากปล่องภูเขาไฟมีปล่องขนาดรองจำนวนมาก มีหิมะปกคลุมยอดภูเขาไฟเกือบทั้งปี ที่ราบตีนภูเขาไฟมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีการเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสวนองุ่น มะกอก ผลไม้ และผักนานาชนิด ภูเขาไฟลูกนี้เคยเกิดการปะทุหลายครั้งในประวัติศาสตร์ และสร้างภัยพิบัติแก่เมืองที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เมืองคาทันยา การปะทุที่โด่งดังที่สุด ได้แก่ การปะทุในปีค.ศ.1169, 1381, 1852 และ 1928 ล่าสุดคือในปีค.ศ.1956, 1961 และ 1983


อัต-ตีก (Attike) (أتيك)

คาบสมุทรของกรีซ เป็นที่ตั้งของกรุงเอเธนส์ มีแนวเขาทุรกันดารและที่ราบทางการเกษตร เพาะปลูกองุ่นและมะกอก


อาษูส (Athos) (أثوس)

ชื่อภูเขาไฟในประเทศกรีซ อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรคัลกีเดีย มีความสูง 2,033 เมตร มีสำนักสงฆ์ของบาทหลวงในศาสนาคริสต์และเป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวคริสต์นับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10 ในปัจจุบันมีบาทหลวงอาศัยอยู่ราว 20,000 คน เป็นที่เก็บรักษาเอกสารเขียนด้วยลายมือหายากและวัตถุบราณที่เป็นงานศิลปะ


อะษีน่า (Athinai) (أثينا(กรุงเอเธนส์-กรีซ)

นครหลวงของประเทศกรีซ มีประชากรอยู่อาศัยราว 3,100,000 คน กินพื้นที่ครอบคลุมเมืองท่าอัล-พีร่า เคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมของโลกและมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยโบราณซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยการวางระเบียบการปกครองโดยนักปราชญ์โซลอน พลเมืองเอเธนส์เคยเอาชนะกองทัพเปอร์เซียและกลายเป็นรัฐทางทะเลที่เข้มแข็งที่สุดในกลุ่มรัฐแถบหมู่เกาะของกรีกในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เอเธนส์เข้าสู่ยุคทองในสมัยของเพอร์คิลลิส ผู้สร้างมหาวิหารแห่งพาเธนอน และมีความเจริญทางศิลปะวิทยาการและวรรณกรรม สงครามที่ขับเคี่ยวกับพลเมืองสปาร์ตา ทำให้เอเธนส์อ่อนแอและถูกปราบปรามลงโดยกษัตริย์ฟิลลิปส์ แห่งมาซิโดเนีย พระราชบิดาของอเล็กซานเดอร์มหาราช ในปี 338 ก่อนคริสตกาล

 

เอเธนส์กลายเป็นดินแดนภายใต้อาณัติของจักรวรรดิโรมัน ในปีที่ 146 ก่อนคริสตกาล และยังคงรักษาอิทธิพลทางด้านวรรณกรรมและการศึกษาซึ่งกรุงโรมได้รับอิทธิพลจากเอเธนส์ ต่อมาในปีค.ศ.1456 พวกอุษมานียะฮฺ (ออตโตมานเติร์ก) ได้เข้ายึดครองเอเธนส์และกรีซจนกระทั่งได้รับเอกราชในปีค.ศ.1834 กรุงเอเธนส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่โด่งดัง มีอาคารโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์มากมาย เช่น อะโครโปลิส ซึ่งมีวิหารพาเธนอนและอาร์คาเธียนตั้งอยู่ ในปีค.ศ.1896 มีการฟื้นฟูมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกที่นั่น กรุงเอเธนส์เป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของกรีซ