อันความรู้นั้นคือบรรดาคลัง และกุญแจ (ไข) บรรดาคลังนั้นคือการถาม

 ” اَلْعِلْمُ خَزَائِنُ وَمِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ “
“อันความรู้นั้นคือบรรดาคลัง และกุญแจ (ไข) บรรดาคลังนั้นคือการถาม”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อิมาม อิบนุ ชิฮาบ อัซ-ซุฮฺรียฺ (ร.ฮ.)

  • อิบนุ อับดิลบัรฺ ใน “ญามิอฺ บะยาน อัล-อิลม์ ว่า ฟัฎลิฮี” เล่มที่ 1 หน้า 374 อะษัรฺเลขที่ 524 ระบุคำกล่าวของอิมาม อัซ-ซุฮฺรียฺ (ร.ฮ.) ด้วยสำนวนที่ว่า ” اَلْعِلْمُ خِزَانَةٌ مِفْتَاحُهَا السُّؤَالُ ” “อันความรู้นั้นคือขุมทรัพย์ กุญแจไขมันคือการถาม”
  • อิมาม มุฮัมมัด อิบนุ มุสลิม อิบนิ อุบัยดิลลาฮฺ อิบนิ อับดิลลาฮฺ อิบนิ ชิฮาบ อบูบักร อัล-กุเราะชียฺ อัซ-ซุฮฺรียฺ อัล-มะดะนียฺ ถือกำเนิดในปี ฮ.ศ.ที่ 51 ลงพำนักที่แคว้นชาม และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 123 หรือ 124 เป็นนักท่องจำอัล-หะดีษและเป็นผู้รวบรวมอัล-หะดีษตามบัญชาของเคาะลีฟะฮฺ อุมัรฺ อิบนุ อับดิลอะซีซ(ร.ฮ.) (ดู สิยัรฺ อะอฺลาม อันน-นุบะลาอฺ , เล่มที่ 5 หน้า 326…)