กระเพาะอาหารคือบ้านของโรคและการควบคุม คือยอดของยารักษาโรค

المَعِدَةُبيتُالدَّاءِوالحِميةُرأسُالدَّواءِ
“กระเพาะอาหารคือบ้านของโรคและการควบคุม (ผู้ป่วยเรื่องอาหารการกิน) คือยอดของยารักษาโรค”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของท่าน อัล-หาริษ อิบนุ กะละดะฮฺ อัษ-ษะเกาะฟียฺ (เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 50/ค.ศ. 670) เป็นแพทย์ผู้เลื่องชื่อชาวอาหรับ

– อัส-สะคอวียฺ ในตำรา “อัล-มะกอศิด” หน้า 611 ระบุว่า : การอ้างคำพูดนี้ถึงท่านนบี  เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทว่าเป็นคำพูดของอัล-หาริษ อิบนุ กะละดะฮฺ แพทย์ของชาวอาหรับหรือผู้อื่น

– อัส-สัมฮูดียฺ ใน “อัล-ฆ็อมมาซฺ” หน้า 25 ระบุว่า เป็นคำพูดของอัล-หาริษ อิบนุ กะละดะฮฺ แพทย์ของชาวอาหรับ

– อัล-กอรียฺ ใน “อัล-อัสร็อรฺ” หน้า 213 ระบุว่าเป็นคำพูดของอัล-หาริษ อิบนุ กะละดะฮฺ เช่นกัน

– อัส-สุยูฏียฺ ใน “อัด-ดุร็อร อัล-มุนตะษิเราะฮฺ หน้า 372 ระบุว่า : ไม่มีที่มา อันที่จริงเป็นคำพูดของแพทย์บางคนเท่านั้น”