ผู้ใดปิดบังความลับของตนเอาไว้ได้ ผู้นั้นย่อมควบคุมการกิจของตนเอาไว้ได้

مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ
“ผู้ใดปิดบังความลับ (เรื่องส่วนตัว) ของตนเอาไว้ได้ ผู้นั้นย่อมควบคุมการกิจของตนเอาไว้ได้”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของท่านอิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.)

– อัส-สะคอวียฺ กล่าวใน “อัล-มะกอศิด อัล-หะสะนะฮฺ” ว่า : ไม่ใช่หะดีษมัรฺฟูอฺ (ซึ่งถูกอ้างถึงท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แต่เป็นคำพูดที่ระบุไว้ใน “”มะนากิบ อัช-ชาฟิอียฺ” ของอัล-บัยฮะกียฺจากสายรายงานของท่านมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลลาฮฺ อิบนิ อับดิลหะกัม ที่ระบุว่า : ฉันเคยได้ยิน อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) กล่าวว่า……”

– อัล-ฟัตตะนียฺ (มุฮัมมัด ฏอฮิรฺ ญะมาลุดดีน) ในตำรา “ตัซฺกิเราะฮฺ อัล-เมาวฺฎูอาต” หน้า 205 ระบุว่า ไม่ใช่หะดีษมัรฺฟูอฺ แต่ความหมายของคำกล่าวนี้อยู่ที่อิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.)

– อัซ-ซัรฺกอนียฺ ใน “มุคตะศอรฺ อัล-มะกอศิด” หน้า 250 ระบุว่าเป็นคำกล่าวของอิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.)

– อัช-เชาวฺกานียฺ ใน “อัล-ฟะวาอิด อัล-มัจญ์มูอะฮฺ” หน้า 235 อ้างตามอัส-สะคอวียฺ ใน “อัล-มะกอศิด” ว่าเป็นคำพูดของอิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.)