ในบรรดาการเคลื่อนไหวนั้นคือความมีสิริมงคล

في الحركات البركات
“ในบรรดาการเคลื่อนไหวนั้นคือความมีสิริมงคล (ความเจริญและเพิ่มพูน)”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อบูอะลี อัด-ดักก๊อก (อัล-หะสัน อิบนุ อะลี อิบนิ มุฮัมมัด อิบนิ อิสหาก) นักศูฟียฺผู้มีความสมถะจากชาวเมือง นัยสะบู๊รฺ เป็นผู้มีความช่ำชองในวิชาฟิกฮฺและเป็นอิมามท่านหนึ่งจากกลุ่ม อัศ-ศูฟียฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. ที่ 405

– อัส-สะคอวียฺ ใน “ อัล-มะกิศิด” หน้า 481 และอัส-สัมฮูดียฺ ใน “อัล-ฆ็อมมาซฺ” หน้า 159 ระบุว่า : เป็นคำพูดของชนรุ่นสะลัฟ

– อัล-กอรียฺ ใน “อัล-อัสร็อรฺ” หน้า 168 ระบุว่า เป็นคำพูดของชาวสะลัฟบางท่าน ไม่ใช่หะดีษตามที่ อิบนุ อัรฺเราะบีอฺ กล่าวเอาไว้

– อัล-กุชัยรียฺ ใน “อัรฺริสาละฮฺ อัล-กุชัยรียะฮฺ” ระบุถึงคำอธิบายของ อบูอะลี อัด-ดักก๊อก (ร.ฮ.)