บรรดาผู้สังวรตน คือ นาย เหล่านักวิชาการที่เข้าใจศาสนา คือ ผู้นำ และการนั่งร่วมกับพวกเขา คือ ความเพิ่มพูน

المتَّقُوْنَ سَادَةٌ , والفُقَهَاءُقَادَةٌ . وَمُجَا لَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ
“บรรดาผู้สังวรตน คือ นาย เหล่านักวิชาการที่เข้าใจศาสนา คือ ผู้นำ และการนั่งร่วมกับพวกเขา คือ ความเพิ่มพูน”

ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด (ร.ฎ.) คือผู้เอ่ยวจีนี้

– อัล-หิลยะฮฺ ; อบูนุอัยม์ 1/134

– สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ 1/497