ความรู้ในวัยเยาว์ ราวกับการสลักลงในศิลา

اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الحَجَرِ
“ความรู้ (ที่ถูกจดจำ) ในวัยเด็กเหมือนกับการแกะสลักลงในก้อนศิลา”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อิมาม อัล-หะสัน อัล-บะเศาะรียฺ (ร.ฮ.)

  • อิบนุ อับดิลบัรฺ ใน “ญามิอฺ บะยาน อัล-อิลม์ ว่า ฟัฎลิฮี” เล่มที่ 1 หน้า 357 ระบุรายงานจาก มะอฺบัด จาก อัล-หะสัน (ร.ฮ.) ด้วยสำนวนที่ว่า : ” طَلَبُ الحَدِيْثِ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ ” “การเสาะแสวงหาอัล-หะดีษในวัยเด็ก เหมือนกับการแกะสลักในก้อนศิลา”
  • อัล-อิจญ์ลูนียฺ ใน “กัชฟุลเคาะฟาอฺ” เล่มที่ 2 หน้า 85 ระบุว่า : อัล-บัยฮะกียฺรายงานคำกล่าวนี้จาก อัล-หะสัน อัล-บะเศาะรียฺ (ร.ฮ.)