ความพอใจของผู้คน คือเป้าหมายที่ไม่ถูกไล่ทัน

رِضَا النَّاسِ غَايَةٌ لا تُدْرَكُ
“ความพอใจของผู้คน คือเป้าหมายที่ไม่ถูกไล่ทัน (สุดจะหยั่งถึง)”

อิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) คือผู้เอ่ยวจีนี้ หรือเป็นวจีของอักษัม อิบนุ ศอยฟีย์

  • อัล-มะกอศิด อัล-หะสะนะฮฺ ; อัส-สะคอวียฺ หน้า 236 เลขที่ 526 อัล-คอฏฏอบียฺเล่าในอัล-อุซละฮฺ (เรื่องการปลีกตนจากผู้คน) จากอักษัม อิบนุ ศอยฟียฺ และเล่าจากอิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ว่า : อิมามอัช-ชาฟิอียฺกล่าวกับยูนุส อิบนุ อับดิลอะอฺลา ว่า “โอ้ บิดาของอิสหาก ความพอใจของผู้คนคือเป้าหมายที่ไม่ถูกไล่ทัน ไม่มีหนทางสู่ความปลอดภัยจากผู้คน ดังนั้น ท่านจงพิจารณาถึงสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านในสิ่งนั้น จงเคร่งครัดกับสิ่งนั้น และจงปล่อยผู้คนและสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ในสิ่งนั้นเถิด”
  • มุคตะศอรฺ อัล-มะกอศิด อัล-หะสะนะฮฺ ; อัซ-ซัรฺ กอนียฺ หน้า 194
  • กัชฟุลเคาะฟาอฺ ; อัล-อิจญ์ลูนียฺ
  • อัน-นุเคาะบะฮฺ อัล-บะฮียะฮฺ ; อัล-มาลิกียฺ หน้า 65