แท้จริงในความสันโดษนั้นคือความสบายจากบรรดาผู้ปะปนที่เลว

” إِنَّ فِي الْعُزْلَةِ رَاحَةً مِنْ خُلَطَاءِ السَّوْءِ “
“แท้จริงในความสันโดษนั้นคือความสบายจากบรรดาผู้ปะปนที่เลว”

 วจีนี้เป็นคำกล่าวของท่านอุมัรฺ อิบนุ อัล-คอฏฏอบ (ร.ฎ.)

  • อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ ใน “ฟัตหุลบารียฺ” เล่มที่ 11 หน้า 330 ระบุว่า : อิบนุ อบีชัยบะฮฺ คัดสายรายงานด้วยสายรายงานที่เชื่อถือได้จากท่านอุมัรฺ (ร.ฎ.) 
  • อิบนุ อัล-มุร็อก ใน “อัซ-ซุฮฺด์” (1059)