ความเห็นต่างของประชาคมของฉันคือความเมตตา

 ” اَخْتِلَافُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ “
“ความเห็นต่างของประชาคมของฉันคือความเมตตา”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของ อิมาม อัล-กอสิม อิบนุ มุฮัมมัด อิบนิ อบีบักร อัศ-ศิดดีก (ร.ฎ.) ผู้เป็นหนึ่งจากบรรดานักวิชาการฟิกฮฺทั้ง 7 ท่านของนครมะดีนะฮฺ เสียชีวิตปี ฮ.ศ. 107

  • อัซ-ซัรฺกะชียฺ ระบุใน “อัต-ตัซกิเราะฮฺ” หน้า 64 ว่า : นัศร์ อัล-มักดิสียฺ คัดสายรายงานไว้ในตำรา “อัล-หุจญะฮฺ” เป็นหะดีษมัรฺฟูอฺ และอัล-บัยฮะกียฺในตำรา “อัล-มัดค็อล” ว่าเป็นคำพูดของ อัล-กอสิม อิบนุ มุฮัมมัด
  • อัส-สุยูฏียฺ ใน “อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะษิเราะฮฺ” หน้า 28,29 ระบุตามที่อัซ-ซัรฺกะชียฺ กล่าว
  • อัล-กอรีย์ ใน “อัล-อัสร็อรฺ อัล-มัรฺฟูอะฮฺ” หน้า 51 ระบุตามที่อัซ-ซัร์กะชียฺกล่าวว่าเป็นคำพูดของ อัล-กอสิม อิบนุ มุฮัมมัด และในหน้า 52 ระบุถึงอิบนุ สะอฺด์ ในตำรา “อัฏ-เฏาะบะกอต” จากอัล-กอสิม อิบนุ มุฮัมมัด ว่า : ” كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَحْمَةً لِلنَّاسِ ” “ความเห็นต่างของเหล่าสาวกท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) นั้นเป็นความเมตตาสำหรับผู้คน”