เหล่าผู้ยำเกรงนั้นคือบรรดาผู้เป็นนาย และเหล่าผู้เข้าใจในศาสนบัญญัตินั้นคือบรรดาผู้นำ การนั่งร่วมกับพวกเขาคือการเพิ่มพูน

 ” اَلْمُتَّقُوْنَ سَادَةٌ وَالْفُقَهَاءُ قَادَةٌ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ “
“เหล่าผู้ยำเกรง (ต่อพระองค์อัลลอฮฺ) นั้นคือบรรดาผู้เป็นนาย และเหล่าผู้เข้าใจในศาสนบัญญัติ (นักวิชาการฟิกฮฺ) นั้นคือบรรดาผู้นำ การนั่งร่วมกับพวกเขาคือการเพิ่มพูน”

วจีนี้เป็นคำกล่าวของท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด (ร.ฎ.) ผู้เป็นอัครสาวกของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)

  • อบูนุอัยมฺ ใน “อัล-หิลยะฮฺ” เล่มที่ 1 หน้า 134
  • อัซ-ซะฮะบียฺ ใน “อัส-สิยัร” เล่มที่ 1 หน้า 497