ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวของอิมาม อะหฺมัด (ร.ฮ.)

1. “ดุนยาคือสถานแห่งการปฏิบัติ อาคิเราะฮฺคือสถานแห่งการตอบแทน ผู้ใดไม่เคยปฏิบัติ (ความดีอันใด) ณ ที่นี่ ผู้นั้นย่อมเสียใจ ณ ที่โน้น”

2. “หากเราต้องการแสวงหาทรัพย์สิน ทรัพย์สินนั้นจะไม่มาหาเรา อันที่จริงทรัพย์สินจะมาหาเราเองเมื่อเราละทิ้งมัน”

3. “เมื่อผองเพื่อนของบุคคลตายกันหมด ผู้นั้นย่อมตกต่ำไร้เกียรติ”

4. “ผู้คนต้องการความรู้เหมือนขนมปังกับน้ำดื่ม”

5. “ความดีอันมากมาย ย่อมเกิดแก่ผู้ที่พระองค์อัลลฮฺ (ซ.บ.) ทรงบันดาลให้ผู้นั้นไร้ชื่อเสียง”

6. “เมื่อใดที่พวกท่านเห็นบุคคลที่ชอบพูด พวกท่านก็จงระวังผู้นั้น”

7. “พวกท่านอย่าจดบันทึกความรู้จากบุคคลที่ถือเอาความรู้เป็นเป้าหมายจากดุนยา”

8. “วันวานเป็นเรื่องเล่า วันนี้เป็นอุทาหรณ์”

(จาก “มุอฺญัม อัล-อักวาล อัล-มะอฺษูเราะฮฺ” มัจดียฺ สัยยิด อับดุลอะซีซ)