อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15
/

ความรู้จากอัล-กุรอาน
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15

อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 1/4

อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 2/4

อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 3/4

อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 4/4