อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17
/

ความรู้จากอัล-กุรอาน
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 1/2

อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 2/2